Info kamp en inschrijvingen

Beste leden en ouders

Goed nieuws! De kampen dit jaar kunnen doorgaan 😊 Wij hebben er alvast veel zin in! In dit bericht staat alle informatie die jullie nodig hebben over het kamp en de inschrijvingen. Helemaal onderaan staan ook nog de kampboekjes voor groot en klein kamp, het invulbare doktersattest en de handleiding voor de steekkaarten.

Vooraf enkele beslissingen die wij hebben gemaakt als scoutsgroep.

Ten eerste zal het groot kamp 2 dagen later beginnen dan normaal. Dat betekent dat het dit jaar doorgaat van 12 tot 21 juli. Dit doen we om de maatregelen van de overheid zo goed mogelijk te kunnen respecteren.

Daarnaast loopt het klein kamp dit jaar nog steeds van 16-21 juli, maar zal het niet doorgaan op hetzelfde terrein als groot kamp. Zo vermijden we een kamp met teveel leden. Meer info over beide kampen vinden jullie in de kampboekjes.

We weten dat de 2 kampen op dezelfde dag eindigen, en dat dit niet ideaal is voor ouders met kinderen verspreid over de kampen. Eventueel is carpoolen een optie. Als dat niet lukt, kunnen jullie de leiding contacteren, en proberen we samen een oplossing te vinden.

Ons zomerkamp zal er in 2020 sowieso anders uitzien dan we gewend zijn. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een draaiboek voorzien met concrete richtlijnen om ons kamp praktisch en organisatorisch voor te bereiden.

De basismaatregelen zien er zo uit:

 • Elk kamp bestaat uit één of meerdere ‘bubbels’ van maximum 50 deelnemers (inclusief leiding). Binnen zo’n bubbel kunnen leden en leiding samenleven en spelen. Vooral met +12 jarigen onder elkaar beperken we nauw fysiek contact bij het spelen. Per kamp zal er bij ons dus 1 bubbel zijn.
 • Elke bubbel is verplicht om de gegevens bij te houden van elk extern contact, hoe klein ook. Er is een duidelijke aanwezigheidslijst en een contactenlogboek waarin alles wordt genoteerd. Bijvoorbeeld wie wanneer en waar boodschappen deed.
 • Om zoveel mogelijk externe contacten te vermijden, schrappen we activiteiten zoals meerdaagse trektochten. Om die reden is ook bezoek op kamp niet toegestaan.
 • Deelnemers die vijf dagen of minder voor vertrek ziek worden, blijven thuis. Bij twijfel vragen we dat ouders de huisarts consulteren.
 • Risicogroepen kunnen mee op kamp, als medicatie hebben die hun ziekte onder controle houdt, of als ze een attest hebben van de dokter.
 • Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een duidelijk stappenplan: onmiddellijke afzondering met 1 leid(st)er en ouders die hun zoon of dochter zo snel mogelijk komen ophalen.
 • We hanteren de verder gekende standaard richtlijnen zoals handhygiëne, reinigen van contactoppervlakken, zorgvuldige afwas en verplichte mondmaskers voor + 12 jarigen buiten de kampplaats (we vragen om mondmaskers van thuis uit mee te geven met je kind).
 • Een kampperiode werd vastgelegd op minimum 7 aaneensluitende dagen samen in een bubbel. Als het kamp korter duurt (in ons geval duurt klein kamp 6 dagen) moet je de resterende dagen (1 dag) wachten voor je deel mag nemen aan een volgend jeugdkamp.
 • We updaten alle medische info nog voor het kamp. Meer daarover hieronder.

Inschrijven kan vanaf nu. We stellen hiervoor als deadline 14 juni. Dat is maar 2 weken, dus vergeet het zeker niet. Op deze manier weten wij tijdig hoeveel leden er mee zullen gaan op kamp. We hopen dan ook dat iedereen deze deadline kan respecteren.

Hoe verloopt de inschrijving?

 • Via onderstaande link kunnen jullie jullie zoon/dochter inschrijven:
 • Betalen kan via een overschrijving naar BE68 7343 5608 9534, met vermelding ‘kamp + naam lid + tak’. Meer info hierover vinden jullie in het kampboekje. Probeer dit voor 2 juli in orde te brengen.
 • We willen voor het kamp een zo volledig en actueel mogelijk overzicht van alle medische informatie. Dit doet we vanaf nu via de online individuele steekkaarten van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Hiervoor zal voor elk lid een account moeten aangemaakt worden op de groepsadministratie, en vervolgens de steekkaart ingevuld worden. Meer info over hoe dit precies werkt vinden jullie in het document in bijlage. (Jullie zullen merken dat er voor het aanmaken van een account een lidnummer gevraagd wordt. Dit nummer vinden jullie terug als bijlage in de mail die we verzonden. Indien je geen mail hebt ontvangen, stuur een berichtje naar nikki.rose.bull@gmail.com.)

Zo, dat was een hele lijst. Hopelijk is het voor iedereen zo duidelijk, maar vragen kunnen jullie steeds kwijt bij de groepsleiding. Wij kijken er alvast naar uit om er samen een kamp van te maken om nooit te vergeten!

Scoutmoedige groet!

De leiding