Voortzetting van de vergaderingen

Beste ouders en leden,

Na overleg hebben we besloten om de scouts terug open te stellen voor de jongste takken (kapoenen en kawellen). Dit betekent dat er aanstaande zondag weer vergadering zal zijn van 14u30 tot 17u30.

We willen er wel graag nog eens op wijzen dat we hiermee een zeker risico nemen dus vragen we jullie, de ouders, om alle veiligheidsregels in acht te nemen zoals wij dat ook doen. Bij de eerste tekenen van een mogelijke besmetting bij een lid of leiding zullen we niet aarzelen om terug alles dicht te gooien. Hopelijk zal dit niet nodig zijn zodat de leden nog tot december zullen kunnen genieten van onze activiteiten.

Stevige linker,

De leiding