Scouts op maat

Beste iedereen,

Dit jaar willen we met de scouts extra aandacht besteden aan scouting op maat. We vinden het als scouts heel belangrijk dat iedereen de kans krijgt om bij ons aan te sluiten. We willen voorkomen dat kinderen tegengehouden worden omwille van een gebrek aan financiële middelen. Hierbij zouden we jullie dan ook willen herinneren dat er initiatieven bestaan zoals lidgeld op maat, dit zorgt voor minder lidgeld en kortingen in de Hopper. Meer info hierover vind je via: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld/kan-het-voor-minder-geld. Bij vragen mag je ons altijd contacteren!

Verder hebben we sinds dit jaar ook een initiatief vanuit onze scouts, winkeltje op maat! Dit doen we zodat al onze leden de kans zouden krijgen om een uniform te dragen. Ook omdat we als scouts willen inzetten op het recycleren en hergebruiken van spullen, zo hopen we ons steentje bij te dragen aan het milieu. We zouden graag een oproep doen aan iedereen om eens te kijken of jullie thuis nog oude scoutsspullen hebben liggen die niet meer gebruikt worden! Hiermee bedoelen we specifiek dassen, rokken, shorts, broeken, stapschoenen, pullen! Je kan deze afgeven aan de leiding voor of na de vergadering. Het zal bij de inschrijving mogelijk zijn om aan te duiden als jullie interesse hebben in onze tweedehands spullen!

We willen jullie alvast bedanken en hopen op een mooie inzameling.

Stevige linker,

Helena, Erika en Eva